Najdogodniejsze warunki pracy

Dodany przez on September 27, 2011

Oczywiste jest, że człowiek potrafi skutecznie pracować w odpowiednio przygotowanych warunkach. Warunkiem efektywnej pracy jest z całą pewnością zapewnienie pracownikowi warunków, w których zaspokojenie najważniejszych potrzeb niższego rzędu jest zapewnione. W przeciwnych warunkach, żaden człowiek nie może normalnie funkcjonować. Normalne funkcjonowanie, tj. tworzenie społecznych kontaktów, funkcjonowanie jako jednostka w swoim środowisku, pełnienie powierzonych zadań jest możliwie do osiągnięcia przez każdego człowieka w warunkach spełnienia potrzeb niższego i wyższego szczebla. Lecz jakiekolwiek braki w kontekście zapotrzebowań niższego szczebla może spowodować straty, zarówno finansowe jak i moralne. Czemu tak się dzieje?

(more…)

Ochrona danych osobowych – na co warto zwrócić uwagę

Dodany przez on August 30, 2011

Jako ochronę danych osobowych rozumie się odpowiednie regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych. Dodatkowo, pod tym pojęciem rozumiemy operowanie pojedynczymi danymi, co ma na celu administracyjno-prawną ochronę prawa do prywatności. Dokładnie jednak nie ma oficjalnie sprecyzowanej jednej, stałej definicji, pod którą funkcjonowało by pojęcie ochrony danych. Przyjmuje się, że dane osobowe to każda informacja dotycząca konkretnej osoby lub osoby, którą można jasno zidentyfikować. Status informacji traktowanej jako dane osobowe tracą wszelkie informacje pochodzenia innego niż wcześniej wspomniane – dlatego dane statystyczne dotyczące grup ludzkich, będące wynikiem danych pochodzących z zapotrzebowań statystycznych nie są brane pod uwagę.  (more…)

Nieznajomość prawa nie zwalnia nas od jego przestrzegania …

Dodany przez on August 5, 2011

„Nieznajomość prawa nie zwalnia Pani/Pana od jego przestrzegania” z tryumfalnym uśmiechem, oznajmia nam sprzedawca, tudzież przedstawiciel handlowy, któremu właśnie udało się nas złapać w jakąś pułapkę. No właśnie, czy to on jest winowajcą, czy zawiniła nasza ignorancja. Jako konsumenci, którym co chwila podsuwa się jakieś papierki, umowy do podpisu, żywimy nadzieję, że zostały one przygotowane w dobrej wierze i służą zarówno kupującemu jak i usługodawcy. Trochę naiwnie, często również nawet bez czytania, podpisujemy na siebie cyrografy, które mogą spowodować całą lawinę niechcianych zdarzeń i konsekwencji. Wówczas obruszamy się i głośno krzyczymy, jak to wykorzystano luki prawne, tylko po to aby nas oszukać, sprowadzić na manowce, natomiast wynajęty przez nas prawnik radzi aby powściągnąć nasz temperament a następnym razem udać się na szkolenie z prawa, które otworzy nam oczy na wiele nie dostrzeganych dotychczas aspektów.

(more…)

Prawa autorskie w Internecie

Dodany przez on July 13, 2011

Internet stanowi wielkie medium przez które przekazywane są informacje i treści najróżniejszego typu. Czy myślimy w tym momencie o przekazywaniu treści poprzez pismo, dźwięki czy obraz, Internet ogarnia i udostępnia każde z nich. W tym wielkim informatycznym świecie udostępniającym informacje istnieje problem, który dotyczy autorów i ich twórczości – prawdą jest, że medium to stanowi wyzwanie dla pojawiającego się coraz częściej problemu ochrony prawa autorskiego. Będąc twórcą, który stawia sobie za cel tworzenie oryginalnych i niezależnych prac mających charakter twórczości o indywidualnym charakterze, należy znać swoje prawa i wynikające z niego konsekwencje. (more…)

Mobbing: wymysł czasów?

Dodany przez on February 25, 2011

Czasami wydaje się, że tekst pisany wyczerpał już wszystkie tematy, o jakie tylko mógłby zahaczyć. Wydaje się jednak, że jest jeszcze jeden aspekt, który po chwilowym boomie i popycie, przestał być interesującym. Mam tutaj na myśli kwestie związane z mobbingiem, które bardzo często mają miejsce w zakładach pracy. No właśnie, czy rzeczywiście istnieje coś takiego jak nękanie psychiczne a nawet fizyczne pracowników.

Pamiętam, rozmowy z koleżanką, która pomimo, że bardzo lubiła swoją pracę, nagle ni stąd ni zowąd, przestała się cieszyć, na myśl o wejściu do biura. (more…)

Nasze prawa w 2011: zobacz co się zmieni w nadchodzącym roku

Dodany przez on December 6, 2010

Już jesteśmy przyzwyczajeni, że koniec roku oznacza nie tylko czas na podjęcie decyzji o noworocznych planach,  ale jest to również okres, kiedy w życie wchodzą nowe ustawy, zmieniają się przepisy prawa podatkowego, czy też ulgi, jakie nam przysługują. Zbliżający się czas nowego roku, będzie podobny i może zaskoczyć nas kilkoma istotnymi zmianami. Przyjrzyjmy się zatem, czego będą dotyczyć te najistotniejsze oraz interesujące przeciętnego obywatela.

(more…)

E-doręczenia i e-dokumenty w świetle projektów rozporządzeń do ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne

Dodany przez on November 30, 2010

Z chwilą wejścia w życie w dniu 17 czerwca 2010 r. nowelizacji ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne uchylonych zostało 5 rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Ten zabieg legislacyjny nie oznaczał, iż w porządku prawnym pojawią się zupełnie nowe akty o charakterze podstawowym. W związku z tym powstała sytuacja w wyniku, której mamy ustawę ale bez aktów wykonawczych. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim niemożliwość realizacji założeń jakie przyświecały projektowi ustawy czyli szybkości postępowania i załatwiania spraw administracyjnych w drodze elektronicznej.

Pewną nadzieję na zakończenie tej sytuacji mają gwarantować przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekty rozporządzeń. I tak w dniu 24 listopada 2010 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt rozporządzenia dotyczącego sporządzania pism w postaci dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych. (more…)

Dlaczego warto mieć ® – kę?

Dodany przez on November 26, 2010

Istotnym elementem promocji i strategii tworzenia wizerunku firmy są znaki towarowe, popularnie kojarzone z ® -ką, które jako wynik innowacyjności i kreatywności pojawiają się na rynku niemal codziennie. Nazwa handlowa, logo firmy czy wreszcie nazwy produktów/usług, a nawet wygląd opakowania mogą być przedmiotem praw wyłącznych, co oznacza, że mogą przyznawać ich „właścicielowi” prawa zbliżone treścią do prawa własności rzeczy.

Wydaje się zatem, że warto chronić rezultaty wysiłków podejmowanych na rynku celem zdobycia zaufania odbiorców, zanim zniweczy je nieuczciwy czy nierzetelny partner, chcący pasożytować na cudzej renomie.

(more…)

Umowy w obrocie gospodarczym

Dodany przez on November 4, 2010

Jeśli jesteś przedsiębiorcą bądź managerem to doskonale zdajesz sobie sprawę ile dóbr i przedmiotów potrzebnych jest w twojej firmie. Tak naprawdę, to każdego dnia okazuje się, że byłoby wskazane dokupić nową drukarkę, przydałby się dodatkowy komputer, a już nie wspomnę o kolejnym samochodzie dostawczym, którym kurierzy mogliby rozwozić proponowane przez twoją spółkę produkty. Problem polega jednak na tym, że mało kogo stać na to aby dokonywać tego typu zakupów za gotówkę. Wówczas pojawia się alternatywa, która pozwala nam na rozwijanie biznesu, bez konieczności brania kolejnych kredytów w bankach. Przedsiębiorcy korzystają zatem z leasingu, dzierżawy bądź też najmu.
Leasing jest najczęściej stosowaną opcją z uwagi na znaczącą przewagę nad dwoma pozostałymi propozycjami. Oznacza on czasowe korzystanie z trwałych dóbr (takich jak na przykład samochody), bez konieczności ale z możliwością wykupienia poszczególnego przedmiotu na własność. (more…)

Ustawa prawo sportowe – droga do nowej jakości polskiego sportu?

Dodany przez on October 20, 2010

Ustawa prawo sportowe – droga do nowej jakości polskiego sportu? Sport to zdrowie. Tak brzmi popularna maksyma. I trudno się z tym nie zgodzić. Uprawianie sportu to wysiłek dla ciała, ale również źródło relaksu i dobrej zabawy. Sport odgrywa również ważną rolę na polu rozrywki. Wydarzenia sportowe takie jak Olimpiada, Mundial czy Liga Mistrzów gromadzą fanów różnych dziedzin sportu przed telewizorami lub na halach czy stadionach.

Pamiętać należy, iż sport jak prawie każda dziedzina życia, jest przedmiotem uregulowań prawnych. Można nawet mówić nowej dziedzinie prawa, jaką jest prawo sportowe. Rozumieć przez to należy regulacje prawne, znajdujące zastosowanie w sporcie jak też regulacje, dotyczące organizacji sportowych. (more…)