Najdogodniejsze warunki pracy

| September 27, 2011

Oczywiste jest, że człowiek potrafi skutecznie pracować w odpowiednio przygotowanych warunkach. Warunkiem efektywnej pracy jest z całą pewnością zapewnienie pracownikowi warunków, w których zaspokojenie najważniejszych potrzeb niższego rzędu jest zapewnione. W przeciwnych warunkach, żaden człowiek nie może normalnie funkcjonować. Normalne funkcjonowanie, tj. tworzenie społecznych kontaktów, funkcjonowanie jako jednostka w swoim środowisku, pełnienie powierzonych zadań jest […]