Ochrona danych osobowych – na co warto zwrócić uwagę

| August 30, 2011

Jako ochronę danych osobowych rozumie się odpowiednie regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych. Dodatkowo, pod tym pojęciem rozumiemy operowanie pojedynczymi danymi, co ma na celu administracyjno-prawną ochronę prawa do prywatności. Dokładnie jednak nie ma oficjalnie sprecyzowanej jednej, stałej definicji, pod którą funkcjonowało by pojęcie ochrony danych. Przyjmuje się, że dane osobowe […]

E-doręczenia i e-dokumenty w świetle projektów rozporządzeń do ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne

| November 30, 2010

Z chwilą wejścia w życie w dniu 17 czerwca 2010 r. nowelizacji ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne uchylonych zostało 5 rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Ten zabieg legislacyjny nie oznaczał, iż w porządku prawnym pojawią się zupełnie nowe akty o charakterze podstawowym. W związku z tym powstała sytuacja w wyniku, której mamy ustawę […]

Ustawa prawo sportowe – droga do nowej jakości polskiego sportu?

| October 20, 2010

Ustawa prawo sportowe – droga do nowej jakości polskiego sportu? Sport to zdrowie. Tak brzmi popularna maksyma. I trudno się z tym nie zgodzić. Uprawianie sportu to wysiłek dla ciała, ale również źródło relaksu i dobrej zabawy. Sport odgrywa również ważną rolę na polu rozrywki. Wydarzenia sportowe takie jak Olimpiada, Mundial czy Liga Mistrzów gromadzą […]