E-doręczenia i e-dokumenty w świetle projektów rozporządzeń do ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne

| November 30, 2010

Z chwilą wejścia w życie w dniu 17 czerwca 2010 r. nowelizacji ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne uchylonych zostało 5 rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Ten zabieg legislacyjny nie oznaczał, iż w porządku prawnym pojawią się zupełnie nowe akty o charakterze podstawowym. W związku z tym powstała sytuacja w wyniku, której mamy ustawę […]