Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym

Dodany przez dnia October 31, 2012

Każdy z nas zawiera umowy. Są one różnorakie. Związane ze sprzedażą, pożyczką, przewozem, czy umową o dzieło. Istnieje spora liczba umów, które są regulowane przez polski Kodeks Cywilny. Znajdziemy w nim przepisy regulujące kwestie wspólne dla wszystkich umów, jak i te odnoszące się do konkretnych typów, również związanych ze sprzedażą.

Podczas jednego z ostatnich szkoleń dotyczących ,,Umów cywilnoprawnych w obrocie gospodarczym” prowadzonego przez Marcina Owsiankę pojawiło się ogromne zainteresowanie coraz częściej występującą umową timeshare. Na czym ona polega ? Tego typu kontrakt daje prawo do określonego w czasie korzystania z wakacyjnej posiadłości. Zawierając umowę, możemy korzystać z mieszkania w atrakcyjnym miejscu jedynie przez wybrane miesiące w roku. Koszty związane z eksploatacją apartamentu opłacamy tak jak każdy właściciel, zaś w pozostałym okresie naszej nieobecności, za utrzymanie odpowiada przedsiębiorca.

Trener Marcin Owsianka podczas szkolenia omówi zasady zawierania tego typu kontraktów, wskaże również na wadliwość umów oraz ich skutki. Podczas szkolenia będą Państwo mogli zapoznać się z umowami najmu, zlecenia, sprzedaży, leasingu. Trener opowie o sposobach rozwiązania i wypowiedzenia kontraktów, a także zwróci uwagę w jaki sposób dochodzić swych roszczeń oraz jak wygląda postępowanie egzekucyjne. Szkolenie proponowane przez firmę AVENHANSEN skierowane jest do przedsiębiorców, pracowników mających kontakt z klientem, czy osób planujących zawrzeć umowę timesharingu.

O autorze

KomentarzeNapisz komentarz